Vaimse tervise valdkonna edendamise vajadused ja ettepanekud Harjumaa omavalitsuste vaates 2022.a

Omavalitsused tajuvad vaimse tervise valdkonda väga olulisena. Sealjuures on paljudel omavalitsustel valdkonda panustamisest mitmesuguseid kogemusi.

Tavapärased vaimse tervise valdkonnaga seotud tegevused on omavalitsustes olnud seni alljärgnevad:

• vaimse tervise valdkonna olukorra ja vajaduste kaardistamine (nt tervise- ja heaolu profiili koostamise abil);
• vaimset tervist toetavate teenuste pakkumine ja vahendamine;
• osapoole koostöö koordineerimine;
• sündmuste korraldamine eri sihtrühmadele;
• laiema toetava keskkonna kujundamine.

Siinjuures on oluline rõhutada, et ehkki enamuse nimetatud tegevustega on paljud omavalitsused kokku puutunud, on vastavad võimekused, tegevus- ja ressursimahud ja kogemused omavalitsuseti väga erinevad:

• enim omavalitsusi on panustanud tugispetsialistide abi võimaldamisse, tugiteenuste pakkumisse ja ennetavate tegevustena võimaluste loomisse vaba aja sisustamiseks ning huvitegevuseks;
• samas vaid üksikud omavalitsused on kaardistanud vallaelanike vajadusi ja eelistusi seoses füüsilise ja vaimse heaoluga ning palganud eraldi ennetustöö (või mõne analoogilise profiiliga) spetsialisti. 

Täpsemalt ülevaadet uuringust loe edasi:


Vaimse tervise valdkonna edendamine-Harju.pdf

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju