Eesti kaunis kodu

Eesti Kodukaunistamise Ühendus (EKKÜ) viib koos maakondade ja suuremate linnadega läbi üleriigilist konkurssi "Eesti kaunis kodu". Selle tulemusena tunnustatakse üksikisikuid, kogukondi ja organisatsioone nii piirkonna kui riigi tasandil. Konkursi patroon on Eesti Vabariigi President.

Kodukaunistamisalase liikumise eesmärk on aidata kaasa Eestimaa kaunimaks muutmisele, ühise elukeskkonna korrastamisele ja meie kodukultuuri arendamisele. Kodu on meie jaoks palju laiema tähendusega, kui ainult perekonna elupaik ja koduaed. Seega hõlmab konkurss "Eesti kaunis kodu" peale traditsiooniliste kodude ka muid objekte (koolid, lasteaiad, seltsimajad, kirikud, tootmishooned, mänguväljakud, pargid,  kalmistud, külad jne).

Harjumaal viib piirkondlikku konkurssi läbi Harjumaa Omavalitsuste Liit. Konkursil hinnatakse nominente kolmes kategoorias:

·         eramud või korterelamud (tiheasustusega piirkonnas)

·         maakodud (hajaasustusega piirkonnas)

·         ühiskondlikud objektid (asutused, ettevõtted, tootmiskompleksid, pargid, väljakud vms)

Konkursi „Eesti kaunis kodu” raames toimuvad ka üleriigilised erikonkursid:

·         energiasäästlik kaunis kodu, kolmes grupis: elamud, kortermajad või ühiskondlikud hooned

·         parim tööstusmaastik

·         parim tervisespordirajatis

·         kaunis muinsuskaitseobjekt (koostöös muinsuskaitseametiga)

·         kauneim kortermaja (koostöös Korteriomanike Liiduga)

Konkursi tingimused ja hindamisjuhendid on kättesaadavad EKKÜ kodulehel 

Harjumaa kaunimad kodud 2020. aastal

Harjumaa 2019.a kaunimad kodud on selgunud


 

Lisainfo: Maret Välja, tel +372 507 7450, e-post maret.valja@hol.ee

 

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/