Alanud on nominentide esitamine Harjumaa Aasta Tegija tunnustuskonkurssidele

Ettepanekuid tiitlitele saab esitada 17. oktoobrini 2021.

„Harjumaa Tervisetegu 2021“ tunnustuse eesmärk on tõsta Harjumaal esile edukat vaimset ja füüsilist tervist toetavat tegevust, ettevõtmist, ehitist, ruumi või rajatist, tänu millele on kogukonnas paranenud või loodud soodsad tingimused terviseteadlikkuse tõusuks, riskikäitumise vähendamiseks ja tervisekäitumise parendamiseks.

Kandidaate võib esitada iga maakonnas elav üksikisik, maakonnas tegutsev asutus või ettevõte.

Otsuse langetamisel arvestab tervisenõukogu kandidaadi tegevuse vastavust tunnustuse eesmärgile ning tegevuse mõjukust kogu maakonna ulatuses.

„Siseturvalisusse panustav organisatsioon 2021“

Tunnustusega väärtustab HOL kogukondliku turvalisuse suurendamisse panustavaid organisatsioone, kes aitavad tõsta kogukondlikku turvatunnet, on kogukondlike võrgustike aktiivsed hoidjad ja tegutsevad oluliste partneritena kohalikele omavalitsustele ja ettevõtjatele.

Tunnustus antakse juriidilistele isikutele (s.h mittetulundusühingud, korteriühistud, sihtasutused, äriühingud).

Hindamisel arvestatakse muuhulgas:

* mõjusate lahendustega turvalisema elukeskkonna loomist;
* ennetustegevust ja ohuolukordade lahendamisvõimalust;
* kogukondliku ühistegevuse arendamist.

Esitatud organisatsioone hindab Harjumaa Turvalisuse Nõukogu, kes hindab kandidaatide panust Harjumaa kogukondliku turvalisuse suurendamisse ja kogukondlike võrgustike hoidmisse.

Tiitlid antakse välja novembri lõpus toimuval pidulikul "Harjumaa Aasta Tegija 2021" tunnustusüritusel Ääsmäe Külakeskuses.

Kirjalik ja vormikohane esildis esitatakse veebikeskkonnas:

TERVISETEGU TAOTLUSVORM
SISETURVALISUSE TAOTLUSVORM

Tunnustusüritust korraldavad: Harjumaa Omavalitsuste Liit, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Harjumaa Kodukant, LEADER tegevusgrupid Harjumaal.

Partnerite kategooriad leiate: SIIT.

Tunnustagem neid, kes on tunnustamist väärt!

Lisainfo:

Kerli Vilk
Harjumaa Omavalitsuste Liit, rahvatervise nõunik
kerli@hol.ee, 53301747

Kaido Taberland
Harjumaa Omavalitsuste Liit, siseturvalisuse nõunik
kaido.taberland@hol.ee , 5227987
 

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/