Harjumaa kaunis kodu

Konkurss "Harjumaa kaunis kodu" on osa Eesti Kodukaunistamise Ühenduse (EKKÜ) üleriigilisest konkursist „Eesti kaunis kodu“mille patroon on Vabariigi President. Konkursi tulemusena tunnustatakse üksikisikuid, kogukondi ja organisatsioone nii piirkonna kui riigi tasandil.

Konkursil hinnatakse nominente kolmes kategoorias ning iga omavalitsus saab konkursile esitada igast kategooriatest ühe objekti:

· eramud või korterelamud (tiheasustusega piirkonnas)
· maakodud (hajaasustusega piirkonnas)
· ühiskondlikud objektid (asutused, ettevõtted, tootmiskompleksid, pargid, väljakud vms)

Konkursi „Eesti kaunis kodu” raames toimuvad ka üleriigilised erikonkursid:

· energiasäästlik kaunis kodu, kolmes grupis: elamud, kortermajad või ühiskondlikud hooned
· parim tööstusmaastik
· parim tervisespordirajatis
· kaunis muinsuskaitseobjekt (koostöös Muinsuskaitseametiga)
· kauneim kortermaja (koostöös Korteriomanike Liiduga)

Konkursi tingimused ja hindamisjuhendid on kättesaadavad EKKÜ kodulehel 

Kodukaunistamisalane liikumine algatati 1935. aastal ning 1938. aastal asus liikumist juhtima president Konstantin Päts. Emadepäeval, 1997. aastal kuulutas president Lennart Meri välja Eesti kodukaunistamise aasta ning asus Vabariigi Presidendina üle-eestilise kodukaunistamise liikumise vedajaks patroonina. Seda traditsiooni on jätkanud kõik Eesti Vabariigi presidendid.

Kodukaunistamisalase liikumise eesmärk on aidata kaasa Eestimaa kaunimaks muutmisele, ühise elukeskkonna korrastamisele ja meie kodukultuuri arendamisele. Kodu on meie jaoks palju laiema tähendusega, kui ainult perekonna elupaik ja koduaed. Seega hõlmab konkurss "Eesti kaunis kodu" peale traditsiooniliste kodude ka muid objekte (koolid, lasteaiad, seltsimajad, kirikud, tootmishooned, mänguväljakud, pargid, kalmistud, külad jne).


Lisainfo: Maret Välja, tel +372 507 7450, e-post maret.valja@hol.ee 

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju
https://forms.office.com/e/QAbM0VeVzJ