Sündmustekalender

Kunstiolümpiaadi Harjumaa piirkonnavoor

Kuupäev: 06.02.2021
Kell: 10:00
Koht: Jüri Gümnaasium
Tüüp: olympiaadid
Liik: maakondlik
Omavalitsus: Rae vald
Korraldaja: REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

Üleriigilise kunstiolümpiaadi Harjumaa piirkonnavoor toimub 6. veebruaril 2021 kell 10.00–14.00 Jüri Gümnaasiumis (Jüri Laste tn 3).
Üleriigilise kunstiolümpiaadi juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Üldsätted
Olümpiaadi piirkonnavooru eesmärgiks on:
• andekate õpilaste toetamine ja tunnustamine nende teadmistes ja loomingus;
• võimalus hinnata õpilaste kunstialaseid teadmisi ja –oskusi vabariiklikul tasemel ning kasutada tulemuste analüüsi riikliku õppekava arendustöös;
• kunstialase õppetöö avardamine ja õppekavades sisse viidud muutuste rakendamine; kunstihariduse ja –kultuuri väärtustamine;
• kunstiõpetajate koostöövõrgustiku toetamine

Ülesannete koostamine ja sisu: piirkonnavooru ülesanded koostab üleriigilise kunstiolümpiaadi korralduskomisjon. Piirkonnavooru teooria- ja praktiliste tööde ülesannete koostamisel lähtutakse põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade kunsti ainekavadest. Piirkonnavooru korraldaja juhindub oma töös konfidentsiaalsusest. Piirkonnavooru korraldaja nimetab piirkonnavooru žürii, kuhu kuulub vähemalt 2 liiget (kunstiõpetajad ja erialaspetsialistid).
Korraldus: Olümpiaadi piirkonnavoor toimub kahes vanusegrupis:
põhikooli III kooliaste ( 7.- 9. klass ) ja gümnaasium (10. - 12. klass).
Piirkonnavoorus selgitatakse välja üleriigilisel kunstiolümpiaadil osalevad õpilased.

Igal koolil on õigus saata Harjumaa piirkonnavooru üks õpilane põhikooli III kooliastmest ja üks õpilane gümnaasiumist.
NB!
Registreerimine hiljemalt 28.01.2021.
Olümpiaadi töökeel on eesti keel.
Korraldaja organisatsioon: Jüri Gümnaasium
Marje Tahk

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju