Uudised

 • Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2020 sügisvoor on avatud. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober

  1. september 2020

  Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi viiakse ellu kahe meetmete kaudu: Meede 1 - kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

 • Infopäev kohaliku omaalgatuse programmist (KOP) toetuse taotlejatele

  18. august 2020

  Harjumaa Omavalitsuste Liit korraldab infopäeva kohaliku omaalgatuse programmist (KOP) toetuse taotlejatele 17. septembril 2020 algusega kell 14.00 Omavalitsusmajas (Sirge 2) Tallinnas.

 • Kogukondliku turvalisuse 2020. aasta Harjumaa toetusvoor on avatud

  31. juuli 2020

  Taotluste esitamise tähtaeg Harjumaa toetusvooru on 1. september 2020. Kogukondliku turvalisuse toetusprogrammi eesmärgiks suurendada kogukondlikku algatust turvalise elukeskkonna kujundamises lähtudes siseturvalisuse valdkonna arengukavadest ja strateegiatest.

 • Harjumaa 2020. aasta kaunimad kodud on selgunud

  9. juuli 2020

  Konkursil „Eesti kaunis kodu“ valiti välja tänavused Harjumaa kauneimad kodud. Kuna kodu on palju laiema tähendusega, kui ainult maja ja koduaed, siis hõlmab konkurss peale traditsiooniliste kodude ka avaliku ruumi objekte (asutused ja ettevõtted, koolid, lasteaiad, spordi- ja mänguväljakud, pargid jne). Konkursil hinnatakse terviklikku ruumimõju - koha omapärast tulenevate võimaluste kasutusoskust, sobivust keskkonda, omanäolisust, haljastust ning väikevorme.

 • Eesti regionaalse arengu väljakutsed ning võimalikud tulevikutrendid

  17. juuni 2020

  17.06.2020 toimus Riigikogus kollokvium teemal Eesti regionaalse arengu väljakutsed ning võimalikud tulevikutrendid. Kollokviumil esinesid Riigikogu esimees Henn Põlluaas, Riigikogu esimene aseesimees Helir-Valdor Seeder, Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk, maaeluminister Arvo Aller, riigihalduse minister Jaak Aab, Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid, Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land, MTÜ Polis president Sulev Lääne, Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees ja Raasiku vallavanem Andre Sepp, Eesti Linnade ja Valdade Liidu direktor Veikko Luhalaid, valdkonna teadlased ja eksperdid.

 • Harjumaa parimad abituriendid aastal 2020

  15. juuni 2020

  Harjumaa Omavalitsuste Liidul on traditsioon tunnustada maakonna parimaid lõpetajaid. Sel aastal sai koolidesse toimetatud väike tänukaart õpilasele ja tema klassijuhatajale. Harju maakonna 16-ne gümnaasiumi peale kokku on käesoleval aastal medaliga lõpetajaid 64. Kuldmedaleid 37 ja hõbemedalid 27. Kõige rohkem ehk 18 medalit noppisid Saku Gümnaasiumi õpilased. Järgnesid Viimsi Gümnaasium 15 medaliga lõpetajat ja Maardu Gümnaasium 11 medaliga lõpetajat. Suur tänu klassijuhatajad oma õpilaste toetamise eest! Suur tänu õpetajad, lapsevanemad ja pereliikmed tublide õpilaste kasvatamise eest!

 • Raudtee elektrifitseerimine peab tooma kiirema reisirongiliikluse

  21. mai 2020

  Omavalitsuste koostööorganisatsioonid teevad ettepaneku raudtee elektrifitseerimisega samaaegselt teha raudteel ka vajalikud trassiõgvendused reisirongide kiiruse koheseks tõstmiseks kuni 160 km/h ning Tallinna-Tartu ja Tallinn-Narva ühenduses perspektiivi loomiseks kiirusele kuni 240 km/h.

 • Harjumaa Aasta Õpetaja nominendid galale „Eestimaa õpib ja tänab“ on valitud

  19. mai 2020

 • MKM töötas välja abipaketi turismisektorile

  15. aprill 2020

  Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on koostöös KredExi ja EASiga välja töötanud abipaketi turismisektori toetamiseks. Turismiettevõtjatel on võimalik saada laenukäendust soodsatel tingimustel KredExist, lisaks saavad väikese ja keskmise suurusega turismiettevõtjad ning turismiteenust pakkuvad mikroettevõtjad taotleda otsetoetust EASist.

 • Harjumaa Omavalitsuste Liidu korraldatavate ja rahastatavate ürituste ära jätmine või edasilükkamine

  13. märts 2020

  Terviseamet on andnud 09.03.2020 seisuga koroonaviiruse haiguse COVID-19 käitumisjuhises soovituse riskirühma kuuluvatel isikutel vältida avalikel ja suurüritustel osalemist. 12.03.2020 seisuga peab Harjumaa Omavalitsuste Liit lisaks Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti soovitustele vajalikuks piirata Harjumaa Omavalitsuste Liidu korraldatavate või Harjumaa Omavalituste Liidu poolt täielikult rahastatavate ürituste toimumist.

 • Mati Kaal nimetati Harjumaa aukodanikuks

  16. jaanuar 2020

  Mati Kaal sai kaheteistkümnendaks Harjumaa aukodanikuks, kui Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatus otsustas 15. jaanuaril 2020 anda talle Harjumaa aukodaniku teenetemärgi. Aukodaniku teenetemärgiga tunnustatakse Mati Kaalu kui väljapaistvat ja kauaaegset loodusteadlast, loodushariduse ning looduskaitse edendajat.

 • Analüüs: Trammivõrgu arendamine Tallinnas ja ühendused naaberomavalitsustega on sotsiaalmajanduslikult tasuvad

  8. jaanuar 2020

  Eelmise aasta lõpus valminud analüüs näitab, et Harjumaal on sotsiaalmajanduslikult tasuv arendada nii trammiliine kui ka paremini kasutada olemasolevat raudteed, et Tallinna ja naabervaldade vahel saaks tulevikus kiiremalt, keskkonnasõbralikumalt ja mugavamalt liigelda.

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/