PASSAGE

INTERREG EUROPE projekt PASSAGE

Public AuthoritieS Supporting low-cArbon Growth in European maritime border regions (avaliku võimu esindajad toetamas vähem CO2-heiteid tekitava majanduse kasvu Euroopa merega piirnevates regioonides).

Projekti koduleht: www.interregeurope.eu/passage/

Inimtegevusest põhjustatud kasvuhoonegaaside emissioon mõjutab kahtlemata kliimamuutusi. Merepiiri jagavate regioonide keskmes asuvad väinad koondavad merendus- ja logistikavoogusid, sadamaoperatsioone ning sellega seotud tööstusharusid, mis kokku jätavad tähelepanuväärselt suure CO2 jalajälje. Projekti PASSAGE eesmärk on vähendada sarnaste voogude ja tegevuste tagajärgi keskkonnale, edendades CO2-heite vähendamise alaseid algatusi ning piiriülest koostööd ühise merepiiriga aladel, et kasutada ära kõik võimalused, mis on seotud vähese CO2-heite ja sinimajanduse arengutega. Nende tegevuste edust sõltub väinade konkurentsivõime pikaajalisemas vaates.

Eesmärgiks leida koostöös parimad lahendused, et madala süsinikuemissiooniga majandus oleks eelistatud EL regionaalsetes meetmevahendites.  Harjuma Omavalitsuste Liit üheskoos Uusimaa Liiduga esindab projektis Soome Lahte ning koostöös töötatakse Kesk-Läänemere Programmile välja ettepanekud, et vastav temaatika oleks paremini programmi põhimõtetes arvesse võetud ja toetaks majanduse arengut ja innovatsiooni.

PASSAGE lühidalt:

Partnerid: 11 partnerit 8 riigist, kes jagavad 5 merepiiri:

Doveri väin (Prantsusmaa ja Suurbritannia merepiir): Pas-de-Calais maakond (Prantsusmaa) ja Kent Maakonna Nõukogu (UK)

Soome laht: Helsingi-Uusimaa Liit (Soome) ja Harjumaa Omavalitsuste Liit (Eesti)

Fehmarn Belt (Taani-Saksamaa merepiir) Fehmernbelt Development (Taani)

Korsika kanal (Prantsusmaa ja Itaalia merepiir) Livorno (Itaalia) ja Bastia Haute-Corse (Prantsusmaa) kaubanduskojad

Otranto ja Corfu väinad (Itaalia-Kreeka-Albaania) Lecce provints (Itaalia), regioon Vlora (Albaania), Ioonia saarte piirkond (Kreeka) ja InnoPolis (Kreeka).

Mõjutatavad meetmeprogrammid:

Interreg V A Kesk-Läänemeri(EE-FI-LV-SE)
Interreg V A 2 Seas (2 Merd) (FR-BE-UK-NL)
Interreg V A Itaalia-Prantsusmaa (Merendus)
Interreg V A Kreeka – Itaalia ja
Vlora rregionaalne strateegia «Nullemissiooni territoorium»
Interreg V A Saksamaa-Taani

Projekti kestvus: 4 aastat 01.04.2016 - 31.03.2020, 

Eelarve:
1,9 miljonit eurot, 85% ERDF (HOL 102 685 €)

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju