StoPWa

Sademevee puhastamine ehitus- ja lammutusjäätmete abil

Interreg Kesk-Läänemere programmi 2021-2027 projekt (01.04.2023-31.03.2026)

 

Koostööpartnerid: Lahti linn (peaapartner, Soome), Helsingi Ülikool (Soome), LUT Ülikool (Soome); Harjumaa Omavalitsuste Liit (Eesti); Smiltene vald (Läti); Tallinna Tehnikaülikooli Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut (Eesti)

StoPWa projektis arendatakse ja katsetatakse mitmekihilisi sademevee filtreerimissüsteeme, milles kasutatakse ehitus- ja lammutusjäätmeid (CDW). Filtrid valmistatakse jäätmefraktsioonidest, mis vastavad ideaalsetele kriteeriumidele sademevee puhastamiseks. Filtreerimissüsteem on otstarbekas, kulutõhus ja jätkusuutlik. Filtreid katsetatakse nii laboratooriumis kui ka välitingimustes, kus Lahtis (Soome) ja Harjumaal (Eesti) ehitatakse täismõõdus vihmaveefiltrid. StoPWa projekti tulemuseks on katsetatud lahendus CDW kasutamiseks sademevee filtrites. Seda tüüpi filtrit ei ole varem kasutatud, seega on mõtteviis ja lahendus uudsed. Uuest filtrist saavad kasu piiriülesed VKEd äriidee ja võimaluste loomisel, samuti linnad ja omavalitsused uue, kliimasõbraliku lahendusega sademevee puhastamiseks. Selleks, et jäätmepõhised filtrid oleksid kohalikest CDW-dest erinevates linnades korratavad, on nende projekteerimisel ja rakendamisel vaja piiriülest koostööd Läänemere piirkonna omavalitsuste ja teadlaste vahel.

https://centralbaltic.eu/project/stopwa/

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju