Tegevussuunad

Tegevuse põhisuunad on raamistikuks HOL põhikirjaliste eesmärkide elluviimisel, põhikirjaliste tegevuste arendamisel ja ülesannete täitmisel.

HOL tegevuse põhisuunad võeti vastu HOL volikogu 18.11.2015 otsusega nr 17, milleks on:

  • Erinevate võrgustike loomine ja nende kaudu omavalitsuste tegevuse toetamine
  • Seadusandluse tõhustamine ja riigiga läbi rääkimine
  • Euroopa Liidu vahendeid kaasavate projektide planeerimine ja elluviimine

HOL TEGEVUSKAVA 2015-2020

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju