Tunnustusauhind HOLMER

 Auhinna nimi on tuletatud Harjumaa Omavalitsuste Liidu lühendist HOL, millele on lisatud Me Ehitame Riiki!

HOLMER on skulptor Aivar Simsoni pronksskulptuur, mida antakse välja iga aastal kahes kategoorias:

Suur HOLMER

Antakse välja omavalitsuse volikogu esimehele, linnapeale/ vallavanemale, HOL Juhatuse liikmele ja HOL tegevaparaadi juhile teenete eest konkreetse valla/ linna või omavalitsuste koostöö arendamisel.

Aasta omavalitsusjuhi HOLMERit antakse välja igal aastal üks.

Väike HOLMER

Antakse välja omavalitsuse volikogu liikmele, linnavalitsuse/vallavalitsuse (ametiasutusena) ja HOL büroo teenistujatele/töötajale teenete eest konkreetse valla/linna
haridus,- kultuuri-, sotsiaal-, rahandus-, ehitus-, majandus- ja keskkonna valdkonnas või omavalituste koostöö arendamisel.

Väikseid HOLMERit antakse välja igal aastal kaks.

2012. aastal - HOL 20. aastapäeval anti erandkorras kaks omavalitsusjuhi ja kolm omavalitsustegelase auhinda.

Auhinna eesmärgiks on Harjumaa omavalitsustegelaste tunnustamine ja omavalitsuste koostöö arendamine.

HOLMERile võivad kandideerida kõik Harjumaal vastaval ameti/ töökohal vähemalt aasta töötanud isikud. HOLMERi kandidaate saavad üles seada Harjumaa omavalitsuste volikogude ja HOL volikogu liikmed, linna/ vallavalitsuste (ametiasutusena) ja HOL büroo ametnikud/ töötajad ning omavalitsuste hallatavate asutuste juhid ja teiste omavalitsuste konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtete juhid. Üks isik võib esitada ühe kandidaadi.

Auhinna konkursi žüriiks on HOL juhatus.

Kandidaadid esitatakse hiljemalt 08. novembriks 2022 elektronposti aadressil info@hol.ee või postiga aadressil Sirge 2, Tallinn, 10618.


HOLMERI nominendid
HOLMERi statuut
HOLMERI taotlusvorm

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju