Turvalisuse nõukogu

2017.a. riigi- ja haldusreformi tulemusena on maavalitsused lõpetanud tegevuse ning Vabariigi Valitsus on usaldanud elanike tervist, heaolu ja turvalisust toetava elukeskkonna kujundamise ülesanded ühiselt omavalitsuste liitudele korralda. Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) on ülesanded võtnud vastu ning 11. mail 2018 kogunes esmakordselt HOL poolt moodustatud Harjumaa Turvalisuse Nõukogu, kuhu kuuluvad erinevad turvalisuse ja tervise valdkondade asutuste ning omavalitsuste ja kogukondade esindajad. Turvaliuse Nõukogu esimees on HOL esimees Andre Sepp.

Harjumaa Turvalisuse Nõukogu (edaspidi HTN) peamiseks eesmärgiks on kujundada tervikpilt maakonna turvalisuse olukorrast ja luua ühtne süsteem siseturvalisuse arendamiseks maakonnas.

HTN tegevus tugineb peamiselt Siseturvalisuse arengukavas püsitatud eesmärkidele ning mille ülesanne on riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, vabaühenduste ja ettevõtjate koostöö koordineerimine, maakonna turvalisusega seonduvate probleemide tervikvaate koondamine, lahendite kavandamine ning ohtude ennetamine.

Lahendused peituvad ühtses tegutsemises ja ühisel panustamisel!

Pildil: Harjumaa Omavalitsuste Liidu Turvalisuse Nõukogu liikmeskond 11. mai 2018 avakoosolekul

Vasakult: SKA ohvriabi juhtivspetsialist Evelin Müürel, SIM korrakaitse- ja kriminaalpoliitika nõunik Eimar Veldre (külaline), HOL siseturvalisuse nõunik ja HTN aseesimees Maie Liblik, HOL esimees ja HTN esimees Andre Sepp, Tallinna LV Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann, PPA Põhja prefektuuri prefekt Kristian Jaani, Maanteeameti Põhja regiooni hooldeosakonna juht Raido Randmaa, Päästeameti hädaolukorraks valmisoleku osakonna nõunik Terje Lillo, MTÜ Eesti Abipolitseinike Kogu juhatuse esimees Rasmus Lahtvee, Terviseameti Põhja talituse direktor Natalja Šubina, Eesti Turvaettevõtete Liidu tegevjuht Andre Lilleleht, Päästeameti Põhja päästekeskuse juht Marko Rüü, MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari, MTÜ Kodukant Harjumaa esindaja Aivar Aasamäe, Kaitsepolitseiameti Põhja osakonna direktor Peeter Oissar.

Kontaktisik:

Kaido Taberland

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Siseturvalisuse nõunik / HTN koordinaator

Mobiil: 52 27987

e-post: kaido.taberland@hol.ee

www.hol.ee

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/