Valmistumine kriisiolukordadeks

Siseministeeriumi käsiraamatu ja veebilehekülg www.kriis.ee on koondatud eesti, vene ja inglise keeles juhised, kuidas toime tulla erinevate kriisiolukordadega.

Harjumaa Omavalitsuste Liidu tellimusel ja siseministeeriumi rahastusel on Linnalabor loomas 15 Harjumaa omavalitsuse koostöövõrgustikku, et tagada asjakohane suhtlus ja tegutsemine võimalikes kriisiolukordades. Võrgustiku loomine puudutab Viimsi, Rae, Harku, Kuusalu, Kose, Jõelähtme, Lääne-Harju, Maardu, Kiili, Loksa, Anija, Keila, Raasiku, Saku, Saue valdu.

Projekti tulemusena valmib andmebaas, mis võimaldab kohalikel omavalitsustel, Harjumaa Omavalitsuste Liidul, Päästeametil jt asjassepuutuvatel osapooltel suhelda kriisiolukordade võtmeisikutega ja elanikega 15 kohalikus omavalitsuses.

Kõikides omavalitsustes toimusid 2019.a juunis-septembris “Valmisoleku päevad”, kus kohalikud võtmeisikud: vallajuhid, külavanemad, korteriühistute esindajad, haridus-ja tervishoiuasutuste juhid, politsei, päästjad, naabrivalve jt turvalisuse eest vastutavad isikud saavad ülevaate Käitumisjuhistest kriisiolukordadeks ja kirjeldades analüüsivad läbi ühe võimaliku kriisiolukorra kommunikatsiooni. “Valmisoleku päeva” lõpuks sõlmitakse kohalike võtmeisikute vahel "Heade kavatsuste kokkulepe" kriisikäitumise juhendite levitamiseks.

Lisainfo hol.ee/kriis
 

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju