Komisjonid ja nõukogud

Arengukomisjon

Komisjoni koosseis määrati ning ülesanded ja töökord kehtestati HOL juhatuse 11.04.2018 otsusega nr 10

Haridus- ja kultuurikomisjon

Komisjoni ülesanded ja töökord kehtestati HOL juhatuse 14.03.2018 otsusega nr 8

Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjoni pädevus tuleneb HOL põhikirjast ning komisjoni liikmed valiti HOL volikogu 17.01.2018 otsusega nr 9 ning muudeti HOL volikogu 17.04.2019 otsusega nr 3.

Harjumaa liikluskomisjon

Komisjoni koosseis määrati ning ülesanded ja töökord kehtestati HOL juhatuse 14.03.2018 otsusega nr 7

Harjumaa turvalisuse nõukogu

Nõukogu koosseis määrati ning ülesanded ja töökord kehtestati HOL juhatuse 14.03.2018 otsusega nr 6

Harjumaa tervisenõukogu

Nõukogu koosseis määrati ning ülesanded ja töökord kehtestati HOL juhatuse 14.02.2018 otsusega nr 2

Kohaliku omaalgatuse programmi Harjumaa taotluste hindamiskomisjon

Komisjoni koosseis määrati ning ülesanded ja töökord kehtestati HOL juhatuse 11.04.1018 otsusega nr. 9

Harjumaa giidide atesteerimise komisjon

Komisjoni koosseis nimetati ja ülesanded ja töökord kehtestati HOL juhatuse 11.04.2018 otsusega nr. 11

Harjumaa majutusettevõtete komisjon

Komisjoni koosseis määrati ja ülesanded kehtestati HOL juhatuse 03.09.2014 otsusega nr 19. Lisaks Harjumaa turismikoordinaatorile ning Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektorile kuuluvad komisjoni spetsialistid Terviseameti Põhja talitusest, Päästeameti Põhja Päästekeskusest ning vastava omavalitsuse, mille territooriumil järelevalvet teostatakse, spetsialist.

Laulu-ja tantsupeo maakonnakomisjon

XXVII laulupeo ja XX tantsupeo Harju maakonnakomisjoni koosseis määrati HOL juhatuse 14.11.2018 otsusega nr 26

Laulu- ja tantsupeo tule teekonda korraldava komisjoni moodustamine

XXVII laulupeo ja XX tantsupeo avamisele eelnev tule teekonda korraldava komisjoni koosseis määrati HOL juhatuse 14.11.2018 otsusega nr 26

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju